Morten Goodwin har fått Ph.D. graden

Morten Goodwin har fått Ph.D. graden

Headshot of Morten Goodwin

Morten Goodwin ble tildelt Ph.D.-graden ved Aalborg Universitet, Danmark, Department of Computer Science. I august forsvarte Morten Ph.D.-oppgaven med tittelen "Towards Automated eGovernment Monitoring" ("Mot automatisert måling av eForvaltning").

Avhandlingen introduserer innovative metoder og verktøy for utføre automatiske målinger av offentlige nettsteder. Verktøyene Morten presenterer kan brukes til å undersøke i hvilken grad nettstedene fungerer for personer med spesielle behov og nedsatt funksjonsevne, og i hvilket omfang nettstedene har tjenester og informasjon nyttig for offentligheten. Morten Goodwins forskningsarbeid vil forenkle kvalitetsmålinger av offentlige nettsteder, samt muliggjøre hyppigere og mer objektive målinger, som vil bidra til å øke kvaliteten på offentlige nettsteder.

Morten skrev Ph.D.-oppgaven mens han var ansatt hos Tingtun AS (www.tingtun.no), og deler av arbeidet ble utført mens Morten var ansatt ved FN-hovedkvarteret i New York. Oppgaven har vært en del av eGovMon-prosjektet (www.egovmon.no) og foregått i tett samarbeid med blant andre norske kommuner.

Morten Goodwin har vokst opp på Nøtterøy, og studerte til bachelor og master ved Universitetet i Agder. Deretter jobbet han som forsker og foreleser på samme universitet frem til han ble ansatt hos Tingtun for å studere til Ph.D.-graden ved Aalborg Universitet. Morten vil fortsette sitt engasjement hos Tingtun.

http://mortengoodwin.net

The author of this document is:
Morten Goodwin
E-mail address is:
morten.goodwin circle-a uia.no
Phone is:
+47 95 24 86 79