Towards Automated eGovernment Monitoring

Norwegian Abstract - Norsk sammendrag

Forfatter: Morten Goodwin

Elektroniske offentlige tjenester på Internet (eForvaltning / eGovernment) gir inntrykk av å føre til en rekke fordeler inkludert større åpenhet og muligheten for økt deltakelse for innbyggere. For å sikre at de elektroniske tjenestene fungerer som forutsatt, er det behov for bedre målinger. Det er derimot vanskelig å skille de gode eForvaltningsløsninger fra de som trenger forbedring. For å belyse hvilke tjenester som er gode, finnes det i dag mange undersøkelser om tilgjengelighet og kvalitet av eForvaltningsløsninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Siden flertallet av metoder og tilsvarende tester krever menneskelig vurdering utføres de hovedsaklig eksperttestere. Slike tester er feilaktige og tidkrevende, noe som i praksis betyr at de fleste eForvaltningsundersøkelser kun fokusere på et bestemt emne, lite geografisk område, eller har et lite utvalg, slik som få nettsider per land. På grunn av de betydelige ressursene som er nødvendig, blir undersøkelser i stor skale kun utført av store organisasjoner. Videre, for de fleste undersøkelser er verken metoder eller detaljerte resultat offentlig, noe som hindrer offentlig deltakelse og effektiv bruk av resultater for praktiske forbedringer.

Denne avhandlingen fokuserer på automatisk og åpne tilnærminger for å måle offentlige nettsteder.

Avhandlingen bruker det fellesutviklede eGovMon-verktøyet som grunnlag for testing, og presenterer tilsvarende metoder og referanseimplementeringer for deterministisk testing av tilgjengelighet basert på "Unified Web Evaluation Methodology" (UWEM). Den adresser i hvilken grad nettsteder er tilgjengelige for personer med spesielle behov og nedsatt funksjonsevne. Dette gjør det mulig å teste webtilgjengelighet i stor skala, "on demand testing" av nettsteder og websider, samt oppdage tilgjengelighetsbarrierer i PDF-dokumenter.

Videre utvider denne avhandlingen eGovMon-rammeverket ved å introdusere klassifiseringsalgoritmer for å oppdage tilgjengelighetsbarrierer. Denne metoden supplerer og delvis erstatter tester som vanligvis utføres manuelt. Basert på treningsdata fra kommunale nettsteder, gir referanseimplementasjonen beskjed om hvilke alternative tekster, som er ment å beskrive bildeinnholdet til folk som ikke klarer å se bildene, er i tilgjengelige. Den innførte klassifiseringensalgoritmene oppnår en nøyaktighet på over 90%.

De fleste eForvaltningsundersøkelser omfatter også hvorvidt myndighetene har spesifikke tjenester og informasjon tilgjengelig på nettet. Denne avhandlingen presenterer tilstedeværelse av tjenester som en informasjoninnhentingsproblem, som kan løses ved automatiske algoritmer. Oppgaven løser problemet ved å introdusere en innovativ koloniinspirert klassifiseringsalgoritme kalt the lost sheep. The lost sheep finner automatisk tjenester på nettsteder, og indikerer om tjenesten kunne ha vært oppdaget av en ekte bruker. Algoritmen er både vesentlig testet i syntetisk miljøer, og vist seg å fungere bra med realistiske oppgaver på lokalisere tjenester knyttet til transparens og åpenhet. Det utkonkurrerer alle sammenlignbare algoritmer både med økt nøyaktighet og redusert antall nedlastede sider.

Resultatene fra de automatiske testene kan enten brukes direkte, eller for å prioritere hvilke nettsteder og tester bør være en del av en manuell vurdering.

Denne avhandlingen analyserer og sammenligner videre resultater fra automatiske og manuelle tilgjengelighetsevalueringer. Det viser at når målet med tilgjengelighetsmålinger er å produsere en representative poengsum for et nettsted, for eksempel for å sammenligne eller rangere nettsteder, er automatisk testing i de fleste tilfeller tilstrekkelig.

Avhandlingen presenterer ytterligere resultater fra evaluering av ekte nettsteder og sammenligner resultatet fra sosiale faktorer. Resultatene tyder på at nettsteder for nasjonale regjeringer er vesentlig mer tilgjengelig enn regionale og lokale myndigheter. Resultatene viser videre at land med etablerte tilgjengelighetslover og forskrifter oftere har tilgjengelige nettsider. Derimot, land som har undertegnet FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne har ikke økt tilgjengelige nettsteder. Derimot tyder resultatene på at til tross for land med god økonomi oftest har tilgjengelige nettsider, er det fullt mulig å utvikle nettsteder tilgjengelig for alle også i land med mindre økonomiske ressurser.

The author of this document is:
Morten Goodwin
E-mail address is:
morten.goodwin __at__ uia.no
Phone is:
+47 95 24 86 79