Towards Automated eGovernment Monitoring

Abstract in Danish/Dansk Resume

Forfatter: Morten Goodwin

Eforvaltningsløsninger lover at levere en række fordele, heriblandt forøget borgerdeltagelse. For at sikre at disse tjenester furngerer efter hensigten, er der behov for bedre målinger. Det er imidlertid vanskeligt at finde passende fremgangsmåder til at skælne velfungerende eforvaltningstjenster fra dem som behøver forbedring. For at belyse dette udføres der adskillige undersøgelser til måling af tilgængelighed og kvalitet af eforvaltningstjenester på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Fordi størstedelen af metoderne og de tilhørende tests afhænger af menneskelig bedømmelse, bliver eforvaltnings-benchmarking hovedsageligt udført manuelt af ekspert-testere. Dette er fejltilbøjelige og tidskrævende opgaver hvilket i praksis betyder at de fleste undersøgelser af eforvaltninger enten fokuserer på et bestemt emne, et lille geografisk område eller evaluerer et lille udvalg, som for eksempel få wedsider per land. På grund af det betydelige ressourcekrav, bliver stor-skala undersøgelser til evaluering af forvalnings- websteder i overvejende grad udført af store organisationer. Endvidere, for de fleste undersøgelser, er hverken metoderne eller detaljerede resultater offentligt tilgængeligt, hvilket forhindrer avendelse undersøgelselsesresultaterne til praktiske forbedinger.

Denne afhandling fokuserer på automatiske og åbne tilgange til måling af forvaltn- ings-websteder.

Afhandlingen anvender den kollaborativt udviklede eGovMon applikation som et grundlag til test, og præsenterer tilsvarende metoder og reference- implementeringer til deterministisk test af web-tilgængelighed baseret på the unified web evaluation methodology (UWEM). Den tager højde for i hvilket omfang websteder er tilgængelige for mennesker med særlige behov og handicap. De muliggør stor-skala web-tilgængeligheds-test, "on demand" test af websteder og websider og test af tilgængelighedsbarrierer i PDF dokumenter.

Ydermere addresserer denne afhandling dedektering af tilgængelighedsbarrierer som et klassificeringsproblem. Dette er en metode til supplement og delvis erstatning af tests, der typisk udføres manuelt. Baseret på træningsdata antyder reference-implementeringen hvilke alternative tekster der ikke er tilgængelige. Den introducerede klassifikationsalgoritme opnår en nøjagtighed på 90%.

De fleste undersøgelser af eforvaltninger omfatter hvorvidt forvaltningerne har specifikke tjenester og information tilgængeligt online. Denne afhandling præsenterer lokaliseringstjenester som et informationssøgningsproblem, hvilket kan håndteres af automatiske algoritmer. Problemet løses med en koloni-inspireret klassificeringsalgoritme ved navn ``The Lost Sheep". ``The Lost Sheep" lokaliserer automatisk tjenester på websteder og indikerer om disse kan findes af en virkelig bruger. Algoritmen er både grundigt testet i kunstige miljøer og viser sig velfungerende med realistiske opgaver til lokalisering af tjenester i forbindelse med transparens i forvaltningen. Den udkonkurrerer alle sammenlignelige algoritmer både med øget nøjagtighed og reduceret antal af downloadede sider.

Denne afhandling analyserer og sammenligner også resultater fra automatiske og manuelle tilgængelighedsevalueringer. Den viser at når målet med tilgængeligheds-benchmarking er at producere en representativ tilgængeligheds-score for et websted, f.eks. til sammenligning og rangering af websteder, så er automatisk testing tilstrækkelig i de fleste tilfælde. Til mere dybdegående tilgængelighedsanalyse kan automatiske fremgangsmetoder anvendes som en mekanisme til prioritering af hvilke websteder og tests, der skal være inkluderes i den manuelle test.

De automatiske fremgangsmetoder til måling af eforvaltning, som er en del af denne afhandling, kan enten anvendes direkte som input til verificering af eksperter eller som mekanisme til prioritering af hvilke tetst som må udføres manuelt.

Denne afhandling analyserer også resultater samlet af reference- implementeringen og korrelerer resultatet med sociale faktorer. Resultaterne indikererer at websteder for nationale forvaltninger er langt mere tilgængelige end regionale og lokale websteder. De viser endvidere at lande som har etablereret love og regler for tilgængelighed, får langt mere tilgængelige websteder. Til kontrast opnår lande, som underskriver FN's Koventionen om rettigheder for personer med handicap, ikke den samme øgede tilgængelighed. Resultaterne viser også at selvom finansielt velstående lande har de bedste tilgængelige websteder, er det muligt at gøre websteder tilgængelige for alle selv med begrænsede finansielle midler.

The author of this document is:
Morten Goodwin
E-mail address is:
morten.goodwin [at] uia.no
Phone is:
+47 95 24 86 79